หน้าแรก sale@supleela.com info@supleela.com isawateam@yahoo.com isawateam@yahoo.com
Map Contact Us
Company Profile Products

          จาก “ คิงส์บอร์ด ” ซึ่งได้รับความเชื่อถือไว้วางใจมากกว่า 30 ปี มาสู่ “ นิวคิงส์บอร์ด ” ผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบเคลือบโพลีเอสเตอร์ เรซิน และบานประตูคิงส์บอร์ด ที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับงานตกแต่งภายใน และการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในยุคปัจจุบัน ภายใต้กระบวนการผลิตที่ทันสมัยทุกขั้นตอน
ทำให้ “ นิวคิงส์บอร์ด ” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จนเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม ซึ่งผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่าง และเจ้าของงานมากมายตัดสินใจเลือกใช้ด้วยความมั่นใจ ภายใต้การดำเนินการผลิตและการบริการจัดจำหน่าย โดย บริษัท ทรัพย์ลีลา จำกัด

Map Contact Us
Company Profile Products